U crkvi

Svečanost

Susret Ivanec

Stolni tenis

Å ahisti

P1010097

Na korzu

Ministrica

Međunarodni dan invalida

Korzo

Druženje na Dravi

Druženje Drava

Dom umirovljenika Varazdin Medium

Dan policije

Bend

Budi COOLturan i pARTicipiraj

Zahvaljujući sredstvima Europskog socijalnog fonda, DDICDP Varaždin je 8. veljače, 2018. godine počelo s provoÄ‘enjem joÅ¡ jednog projekta usmjerenog podizanju kvalitete života osoba s invaliditetom u Varaždinskoj županiji, u ovom slučaju posebice mladih. Riječ je o projektu pod nazivom „Budi COOLturan i pARTicipiraj“, UP.02.1.1.02.0168, u okviru poziva „Umjetnost i kultura za mlade“, a  koji će trajati ukupno 18 mjeseci, odnosno, do 07.08.2019. godine. Ukupna vrijednost projekta je 672.533,84 kn. Cilj projektnih aktivnosti je proÅ¡irenje mogućnosti socijalnog uključivanja za mlade u nepovoljnom druÅ¡tvenom položaju te povećanje njihovih individualnih kapaciteta kroz sudjelovanje u kulturno-umjetničkim sadržajima zajednice i aktivnosti u okviru različitih kulturno-umjetničkih radionica. Projektnim aktivnostima će biti obuhvaćeno 50 mladih osoba u dobi od 15 do 25 godina, a viÅ¡e od 80% ciljne skupine činit će mladi u nepovoljnom položaju, odnosno mladi korisnici prava iz sustava socijalne skrbi koji su ujedno i OSI, kako bi se smanjio rizik upadanja u NEET skupinu. Kako su partneri DDICDP Varaždin na ovom projektu Hrvatsko narodno kazaliÅ¡te u Varaždinu i Filmski studio VANIMA, pod stručnim će se vodstvom provoditi četiri skupine kulturno-umjetničkih radionica (kazaliÅ¡na, filmska, glazbena i likovna). U projekt će biti uključeni i volonteri, a uz produktivno stvaralaÅ¡tvo sudionika, planirani su odlasci na  kazaliÅ¡ne predstave, muzejske postave i filmske projekcije kao konzumentski dio kulturno-umjetničkom sadržaja zajednice. Slijedom toga, sudionici će razvijati svoje kulturno-umjetničke i socijalne vjeÅ¡tine i znanja te stvarati i jačati socijalne veza, čime će ojačati njihovi individualni kapaciteti kako bi postali konkurentniji na tržiÅ¡tu rada i aktivniji članovi zajednice. Sudionicima će biti osiguran prijevoz na projektne aktivnosti, za početak postojećim kombi vozilom udruge, a potom i novim budući da su kroz projekt osigurana sredstva u iznosu od 230.000 za nabavku vozila kojim će se prevoziti osobe u invalidskim kolicima Å¡to je posebno važno jer će pridonijeti prevladavanju geografske nepristupačnosti sudionicima iz ruralnih područja Županije, odnosno, sudionicima s invaliditetom.

ESF PROJEKT „RAZVOJ USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI“ UP.02.2.2.02.0017

    

DruÅ¡tvo distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Grada Varaždina  dobilo je bespovratna sredstva Europskog socijalnog fonda za provoÄ‘enje projekta u okviru natječaja   â€žRazvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom“  (UP.02.2.2.02.0017) čime su osigurana sredstva za zapoÅ¡ljavanje 18 osobnih asistenata na razdoblje od  24 mjeseca. Osim osoba s najtežom vrstom i stupnjem tjelesnog invaliditeta, ovu uslugu koristi veći broj osoba s intelektualnim i mentalnim teÅ¡koćama Å¡to predstavlja osobito značajnu pomoć njihovim obiteljima. Ukupna vrijednost projekta je 1.999.307,27 kuna, a s početkom njegove provedbe broj korisnika usluge osobne asistencije kroz projekte i programe DDICDP Varaždin porastao je na 25.

Korisnici usluge osobne asistencije i osobni asistenti potpisali su u utorak, 4. travnja, 2017. godine ugovore na prigodnoj svečanosti u Županijskoj palači, a predsjednik udruge, Ivan Vujec, prof. tom je prilikom naglasio kako DDICDP Varaždin već 11 godina razvija uslugu osobne asistencije da bi se omogućilo socijalno uključivanje i povećala kvaliteta života OSI te uspostavila podrška samostalnom življenju i spriječila institucionalizacija za osobe s najtežom vrstom i stupnjem tjelesnog invaliditeta, a zahvaljujući ESF-u ova je socijalna usluga osigurana i za osobe s mentalnim i intelektualnim oštećenjima.

Osobni su asistenti u domovima korisnika po četiri sata dnevno, odnosno, 20 sati tjedno te obavljaju različite poslove kako bi im olakÅ¡ali svakodnevicu, a dodanu vrijednost projektu daje novo zapoÅ¡ljavanje jer je velik broj osobnih asistenata iz redova teže zapoÅ¡ljivih skupina. Korisnici su iz svih dijelova Županije, od Donje Voće, Lipovnika, Gornjeg Ladanja, Gornjeg Kneginca, Gornjeg Kučana, ZavrÅ¡ja Podbelskog, Petrijanca, Beletinca, Donje Poljane i Trnovca Bartolovečkog do Varaždina i Varaždinskih Toplica, a upravo je onima iz ruralnih područja pomoć asistenata izuzetno važna jer im omogućava veće i bolje uključivanje u zajednicu, kao i aktivnosti udruge, ali i kvalitetniji život općenito.  Cilj projekta je, naime,  doprinijeti socijalnoj uključenosti i unapreÄ‘enju kvalitete života OSI s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta te osobama s mentalnim i intelektualnim oÅ¡tećenjima kroz daljnji razvoj usluge osobne asistencije, odnosno, uspostaviti podrÅ¡ku samostalnom življenju i uključenju u zajednicu osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta te osobama s mentalnim i intelektualnim oÅ¡tećenjima na području Varaždinske  županije pružanjem usluga osobne asistencije, a o tome svjedoče i sami korisnici:

Dražen Biškup: „Ivan (Copak, Draženov osobni asistent) je i prije dolazio k nama kao dobar susjed koji je želio pomoći meni i mami jer je ona prešla sedamdesetu i teško se nosi s mojim kilogramima, ali sada, kad za četiri sata dnevno ipak dobiva i plaću, puno mi je lakše jer je uvijek pri ruci i bez njega više ne možemo zamisliti život“.

Katarina Jurinjak, majka dvojice sinova s cerebralnom paralizom: „Anamarija i Mihaela (prve osobne asistentice Ivice i Zlatka Jurinjak, op.a.) su u naÅ¡u kuću donijele veliku radost i vrijednu pomoć, a nakon njih to čine Violeta i Magdalena.  Suprug i ja smo u godinama kad je zdravlje sve loÅ¡ije, a time briga oko naÅ¡ih dečki predstavlja sve veći napor pa nam je uz asistentice puno lakÅ¡e, da ne spominjem koliko naÅ¡im sinovima znači njihovo druÅ¡tvo, druženje i zajedničke Å¡etnje“.

Svi korisnici ističu veliku vrijednost usluge osobne asistencije u njihovim životima i životima njihovih obitelji te se nadaju da će se pružanje ove usluge osigurati kontinuirano, ali i u dužem trajanju u dogledno vrijeme.

PROJEKTI I PROGRAMI

1. "Širenje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom u Varaždinskoj županiji" - provedba počela u listopadu 2015. godine, sredstva osigurana iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 608.185,40 do kraja listopada 2016.

CILJ: Doprinijeti socijalnoj uključenosti i unapređenju kvalitete života OSI s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta te osobama s mentalnim i intelektualnim oštećenjima kroz daljnji razvoj usluge osobne asistencije

REZULTATI: 

unaprijeÄ‘ena kvaliteta života i spriječena institucionaliz. korisnika OA 

            12 osoba koristi uslugu usluge osobnog asistenata 80 sati mjesečno 

            zaposleno 12 osoba kao osobni asistenti

veća samostalnost i neovisnost korisnika OA (smanjena ovisnost isključivo o članovima obitelji, povećana socijalna mreža)

2. TrogodiÅ¡nji program „Osiguravanje osobnog asistenta za osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta" - financira Ministarstvo socijalne politike i mladih RH, provedba je počela 01.01. 2016., a sredstva su osigurana  do kraja 2018. godine u godiÅ¡njem iznosu od  342.020,00 kuna (pružanje usluge kroz trogodiÅ¡nje programe već desetu godinu). 

CILJ: Osobama s najtežim tjelesnim invaliditetom poboljšati kvalitetu života i osigurati uvjete neovisnog življenja u zajednici kroz uslugu OA

REZULTATI:

sedam osoba koristi uslugu usluge osobnog asistenata 80 sati mjesečno tijekom svih mjeseci u godini

unaprijeđena kvaliteta života za 7 korisnika kroz omogućavanje aktivnijeg života i poboljšani zdravstveni status

za dvoje korisnika je spriječena institucionalizacija budući da skrbnici više nisu u mogućnosti sami ostvariti kvalitetnu skrb za njih

zaposleno 7 osoba kao osobni asistenti (5 ugovor o radu, a dvoje preko studenstkih ugovora)

3. TrogodiÅ¡nji program "Svi smo mi jedno"  počeo je 01.06.2014. godine, a financira ga Ministarstvo socijalne politike i mladih RH. Na projektu su partneri Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Å poljar i Grad Varaždin, a suradnici su DruÅ¡tvo naÅ¡a djeca Varaždin. GodiÅ¡nje je za taj program osigurano 160.000,00 kuna, a mjesto provedbe je Varaždinska županija, sredstva su osigurana do 31. svibnja 2017. godine. 

CILJ: Kroz nove usluge i aktivnosti omogućiti kvalitetniju brigu za osobe s invaliditetom na području Varaždinske županije u cilju sprečavanja njihove institucionalizacije

REZULTATI:

13 djece s teškoćama uključeno u aktivnosti udruge

osigurana svakodnevna pomoć i podrška stručnjaka u prostorijama Udruge

pružena stručna pomoć roditeljima djece s teÅ¡koćama 

osnovan Klub korisnika u koji se uključilo 10 mladih OSI

desetak članova godišnje koristi usluge pomoći u kući

dvadesetak terenskih posjeta u domovima OSI

organiziran jedan do dva izleta godišnje

tridesetak OSI koristi usluge teretane i bazena na godišnjoj bazi

4 trosatne radionice za jačanje kapaciteta udruge godiÅ¡nje 

4. 35 godina rada DDICDP Varaždin – financira Grad Varaždin u 2016. godini, a osigurano je 50.000,00 kn. Projektom se pomaže korisnicima organiziranjem aktivnosti za povećanje kvalitete života i organiziranjem prijevoza na te aktivnosti, nastavljanjem individualnog savjetovanja u prostorijama Udruge, organiziranjem edukacija, treninga i prezentacija. 

Ciljevi i rezultati: 

1. osiguran kontinuitet rada udruge - osiguravanjem plaće za rad tajnika (VŠS, osoba s invaliditetom) osiguran se daljnji nesmetani razvoj udruge kroz obavljanje nužnih administrativnih i drugih poslova, održavanjem onih aktivnosti koje su članovima udruge nužne za ostvarivanje stečenih prava te mogućnost daljnjeg rada na stabilizaciji udruge kroz praćenje natječaja i prijave za osiguravanje sredstava za rad udruge kroz projekte i programe

2. prigodno obilježena 35. godišnjica osnivanja DDICDP Varaždin – planiranje adekvatnog obilježavanja važnog datuma za Udrugu. Planirana je senzibilizacija javnosti jer će se i u medijima izvještavati o obilježavanju godišnjice, radu udruge te će biti emitirana pozitivna priča o suradnji udruge s lokalnom samoupravom i kako to utječe na članove

3. omogućena veća informiranost članova Udruge –  tiskanjem glasila „Korak života“  omogućava se svim članovima da pravovremeno saznaju informacije i novosti koje im mogu koristiti u svakodnevnom životu te  mogu vidjeti koje se sve aktivnosti odvijaju u udruzi ukoliko bi se odlučili uključiti u rad udruge.

5. Podizanje kvalitete života OSI u Gradu Varaždinu - financira Grad Varaždin u 2016. godini, a osigurano je 10.000,00 kn. Organiziranjem raznovrsnih aktivnosti za OSI s područja Grada Varaždina smanjit će se njihova socijalna isključenost , povećati znanja o zdravom životu, prevenciji bolesti i osigurati pomoć u održanju/očuvanju zdravlja. 

Ciljevi i rezultati: 

1. Izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom s područja Grada Varaždina - omogućavanjem usluge prijevoza na aktivnosti organizirane za njih kako bi  imali jednaku priliku da bez financijskih troÅ¡kova sudjeluju u životu zajednice i osiguraju sebi adekvatni socijalni život. Na taj način će se one uključiti u okolinu, upoznati nove ljude, razmjenjivati iskustva, jačati svoje kapacitete i potencijale, obnoviti stara prijateljstva, ojačati svoju socijalnu mrežu i osnažiti se za bolje snalaženje u raznim životnim situacijama, upoznati načine na koji mogu tražiti potrebnu pomoć i dobit će pomoć u kući čime će se smanjiti rizik od nepotrebne institucionalizacije i joÅ¡ većeg siromaÅ¡tva.

2. Povećanje znanja, vjeÅ¡tina i tjelesne aktivnosti osoba s invaliditetom– kroz organiziranje edukacija, druženja, kreativnih radionica i sportskih treninga, osobe s invaliditetom će dobiti potrebna znanja koja će im omogućiti bolju brigu za sebe. Kroz osiguravanje tjednog vježbanja na Gradskim bazenima, dostupnost stručnih osoba prilika im je da na vrlo jednostavan način doÄ‘u do stručnih informacija i savjeta koje trebaju bez troÅ¡kova i drugih izdataka. Tiskanjem „Koraka života“ članove se informira te zahvaljujući korisnim informacijama imaju priliku doznati o aktivnostima u Udruzi i mogućnostima koje im se pružaju.      

3. Smanjenje nepotrebne institucionalizacije i povećanje kvalitete života osoba s invaliditetom –pružanjem  psiholoÅ¡ke podrÅ¡ke zaposlenika članovima omogućiti će se dostatan stupanj potrebne podrÅ¡ke u kućama OSI te će im biti lakÅ¡e ostati u svojim domovima. Organiziranjem raznovrsnih aktivnosti (tijekom godine, a povećano tijekom božićnih blagdana) prilagoÄ‘enih željama i potrebama korisnika osigurat će se kvalitetno provoÄ‘enje slobodnog vremena koje će ih osnažiti za daljnje uključivanje u druÅ¡tvo. 

6. „Koristi svoja prava! Ostvarimo jednake mogućnosti i suzbijmo diskriminaciju na lokalnoj razini / Use Your Rights! Ensuring Equal Opportunities and Non-discrimination at the Local Level“

Projekt Koristi svoja prava! Ostvarimo jednake mogućnosti i suzbijmo diskriminaciju na lokalnoj razini / Use Your Rights! Ensuring Equal Opportunities and Non-discrimination at the Local Level provodili su Hrvatski pravni centar, DruÅ¡tvo distrofičara Istre, DruÅ¡tvo distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Grada Varaždina i  â€žBubamara“ udruga osoba s invaliditetom Vinkovci od travnja 2013. do listopada 2014. godine uz financijsku potporu Europske unije u okviru programa IPA 2010 „PodrÅ¡ka organizacijama civilnog druÅ¡tva pri promociji i praćenju politika jednakih mogućnosti i antidiskriminacijske politike“, te sufinanciranje Ureda za udruge Vlade RH.    

Osnovni cilj projekta bio je jačanje suradnje izmeÄ‘u organizacija civilnog druÅ¡tva koje se bave zaÅ¡titom osoba s invaliditetom i tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i tijela državne uprave u području suzbijanja diskriminacije i izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom. 

Aktivnosti su se provodile u tri županije: Vukovarsko – srijemskoj, Istarskoj i Varaždinskoj te se na početku provedbe projekta provelo istraživanje o pojavnim oblicima diskriminacije kojim se trebali prepoznavali ključni problemi osoba s invaliditetom u lokalnoj zajednici. Rezultati istraživanja su bili podloga za kasnije strateško planiranje i poticanje dijaloga organizacija civilnog društva i predstavnika lokalnih vlasti oko dogovaranja prioriteta s ciljem ostvarivanja jednakih mogućnosti za osobe s invaliditetom. Zahvaljujući provedbi ovog projekta pokrenute su aktivnosti na izradi Županijske strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom, u čemu je DDICDP aktivno sudjelovao.

TakoÄ‘er, održane su radionice i seminari na temu suzbijanja diskriminacije osoba s invaliditetom za predstavnike civilnog druÅ¡tva, ali i predstavnike medija i tijela javne vlasti, kao i radionica strateÅ¡kog planiranja s ciljem izrade i provedbe lokalnih strategija, sukladno Nacionalnoj strategiji izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine. Projekt je bio usmjeren i prema podizanju razine svijesti samih osoba s invaliditetom o njihovim pravima, kao i o dužnostima koje država ima prema njima prilikom kreiranja i implementacije javnih politika i strategija. 

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom aktivno je sudjelovala u provedbi projekta, Å¡to je doprinijelo usklaÄ‘ivanju projektnih rezultata sa relevantnim dokumentima na nacionalnoj razini, kao i približavanju rada Ureda Pravobraniteljice osobama s invaliditetom u sve tri županije obuhvaćene projektom. 

Ovaj projekt se izvodio uz financijsku pomoć Europske unije i Ureda za udruge Vlade RH. 

linkovi na partnere:

Ured za udruge Vlade RH www.uzuvrh.hr/defaulthrv.aspx

Zajedno za nas

Dana 12. prosinca 2012. godine potpisan je Ugovor s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva o financiranju jednogodišnjeg projekta za programsko područje „Demokratizacija i razvoj civilnog društva”.
U projektu pod nazivom „Zajedno za nas” osim našeg Društva sudjeluju još četiri partnerske Udruge, a to su: Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Pula, Društvo distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Čakovec, Udruga invalida Donje Stubice i Društvo tjelesnih invalida Grada Rijeke.

Copyright © DDICPiOTI Varaždin 2008.
Izrada web stranica - Valdez poslovne usluge