U crkvi

Svečanost

Susret Ivanec

Stolni tenis

Šahisti

P1010097

Na korzu

Ministrica

Međunarodni dan invalida

Korzo

Druženje na Dravi

Druženje Drava

Dom umirovljenika Varazdin Medium

Dan policije

Bend

PROJEKTI I PROGRAMI

1. "Širenje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom u Varaždinskoj županiji" - provedba počela u listopadu 2015. godine, sredstva osigurana iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 608.185,40 do kraja listopada 2016.

CILJ: Doprinijeti socijalnoj uključenosti i unapređenju kvalitete života OSI s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta te osobama s mentalnim i intelektualnim oštećenjima kroz daljnji razvoj usluge osobne asistencije

REZULTATI: 

unaprijeđena kvaliteta života i spriječena institucionaliz. korisnika OA 

            12 osoba koristi uslugu usluge osobnog asistenata 80 sati mjesečno 

            zaposleno 12 osoba kao osobni asistenti

veća samostalnost i neovisnost korisnika OA (smanjena ovisnost isključivo o članovima obitelji, povećana socijalna mreža)

2. Trogodišnji program „Osiguravanje osobnog asistenta za osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta" - financira Ministarstvo socijalne politike i mladih RH, provedba je počela 01.01. 2016., a sredstva su osigurana  do kraja 2018. godine u godišnjem iznosu od  342.020,00 kuna (pružanje usluge kroz trogodišnje programe već desetu godinu). 

CILJ: Osobama s najtežim tjelesnim invaliditetom poboljšati kvalitetu života i osigurati uvjete neovisnog življenja u zajednici kroz uslugu OA

REZULTATI:

sedam osoba koristi uslugu usluge osobnog asistenata 80 sati mjesečno tijekom svih mjeseci u godini

unaprijeđena kvaliteta života za 7 korisnika kroz omogućavanje aktivnijeg života i poboljšani zdravstveni status

za dvoje korisnika je spriječena institucionalizacija budući da skrbnici više nisu u mogućnosti sami ostvariti kvalitetnu skrb za njih

zaposleno 7 osoba kao osobni asistenti (5 ugovor o radu, a dvoje preko studenstkih ugovora)

3. Trogodišnji program "Svi smo mi jedno"  počeo je 01.06.2014. godine, a financira ga Ministarstvo socijalne politike i mladih RH. Na projektu su partneri Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar i Grad Varaždin, a suradnici su Društvo naša djeca Varaždin. Godišnje je za taj program osigurano 160.000,00 kuna, a mjesto provedbe je Varaždinska županija, sredstva su osigurana do 31. svibnja 2017. godine. 

CILJ: Kroz nove usluge i aktivnosti omogućiti kvalitetniju brigu za osobe s invaliditetom na području Varaždinske županije u cilju sprečavanja njihove institucionalizacije

REZULTATI:

13 djece s teškoćama uključeno u aktivnosti udruge

osigurana svakodnevna pomoć i podrška stručnjaka u prostorijama Udruge

pružena stručna pomoć roditeljima djece s teškoćama 

osnovan Klub korisnika u koji se uključilo 10 mladih OSI

desetak članova godišnje koristi usluge pomoći u kući

dvadesetak terenskih posjeta u domovima OSI

organiziran jedan do dva izleta godišnje

tridesetak OSI koristi usluge teretane i bazena na godišnjoj bazi

4 trosatne radionice za jačanje kapaciteta udruge godišnje 

4. 35 godina rada DDICDP Varaždin – financira Grad Varaždin u 2016. godini, a osigurano je 50.000,00 kn. Projektom se pomaže korisnicima organiziranjem aktivnosti za povećanje kvalitete života i organiziranjem prijevoza na te aktivnosti, nastavljanjem individualnog savjetovanja u prostorijama Udruge, organiziranjem edukacija, treninga i prezentacija. 

Ciljevi i rezultati: 

1. osiguran kontinuitet rada udruge - osiguravanjem plaće za rad tajnika (VŠS, osoba s invaliditetom) osiguran se daljnji nesmetani razvoj udruge kroz obavljanje nužnih administrativnih i drugih poslova, održavanjem onih aktivnosti koje su članovima udruge nužne za ostvarivanje stečenih prava te mogućnost daljnjeg rada na stabilizaciji udruge kroz praćenje natječaja i prijave za osiguravanje sredstava za rad udruge kroz projekte i programe

2. prigodno obilježena 35. godišnjica osnivanja DDICDP Varaždin – planiranje adekvatnog obilježavanja važnog datuma za Udrugu. Planirana je senzibilizacija javnosti jer će se i u medijima izvještavati o obilježavanju godišnjice, radu udruge te će biti emitirana pozitivna priča o suradnji udruge s lokalnom samoupravom i kako to utječe na članove

3. omogućena veća informiranost članova Udruge –  tiskanjem glasila „Korak života“  omogućava se svim članovima da pravovremeno saznaju informacije i novosti koje im mogu koristiti u svakodnevnom životu te  mogu vidjeti koje se sve aktivnosti odvijaju u udruzi ukoliko bi se odlučili uključiti u rad udruge.

5. Podizanje kvalitete života OSI u Gradu Varaždinu - financira Grad Varaždin u 2016. godini, a osigurano je 10.000,00 kn. Organiziranjem raznovrsnih aktivnosti za OSI s područja Grada Varaždina smanjit će se njihova socijalna isključenost , povećati znanja o zdravom životu, prevenciji bolesti i osigurati pomoć u održanju/očuvanju zdravlja. 

Ciljevi i rezultati: 

1. Izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom s područja Grada Varaždina - omogućavanjem usluge prijevoza na aktivnosti organizirane za njih kako bi  imali jednaku priliku da bez financijskih troškova sudjeluju u životu zajednice i osiguraju sebi adekvatni socijalni život. Na taj način će se one uključiti u okolinu, upoznati nove ljude, razmjenjivati iskustva, jačati svoje kapacitete i potencijale, obnoviti stara prijateljstva, ojačati svoju socijalnu mrežu i osnažiti se za bolje snalaženje u raznim životnim situacijama, upoznati načine na koji mogu tražiti potrebnu pomoć i dobit će pomoć u kući čime će se smanjiti rizik od nepotrebne institucionalizacije i još većeg siromaštva.

2. Povećanje znanja, vještina i tjelesne aktivnosti osoba s invaliditetom– kroz organiziranje edukacija, druženja, kreativnih radionica i sportskih treninga, osobe s invaliditetom će dobiti potrebna znanja koja će im omogućiti bolju brigu za sebe. Kroz osiguravanje tjednog vježbanja na Gradskim bazenima, dostupnost stručnih osoba prilika im je da na vrlo jednostavan način dođu do stručnih informacija i savjeta koje trebaju bez troškova i drugih izdataka. Tiskanjem „Koraka života“ članove se informira te zahvaljujući korisnim informacijama imaju priliku doznati o aktivnostima u Udruzi i mogućnostima koje im se pružaju.      

3. Smanjenje nepotrebne institucionalizacije i povećanje kvalitete života osoba s invaliditetom –pružanjem  psihološke podrške zaposlenika članovima omogućiti će se dostatan stupanj potrebne podrške u kućama OSI te će im biti lakše ostati u svojim domovima. Organiziranjem raznovrsnih aktivnosti (tijekom godine, a povećano tijekom božićnih blagdana) prilagođenih željama i potrebama korisnika osigurat će se kvalitetno provođenje slobodnog vremena koje će ih osnažiti za daljnje uključivanje u društvo. 

6. „Koristi svoja prava! Ostvarimo jednake mogućnosti i suzbijmo diskriminaciju na lokalnoj razini / Use Your Rights! Ensuring Equal Opportunities and Non-discrimination at the Local Level“

Projekt Koristi svoja prava! Ostvarimo jednake mogućnosti i suzbijmo diskriminaciju na lokalnoj razini / Use Your Rights! Ensuring Equal Opportunities and Non-discrimination at the Local Level provodili su Hrvatski pravni centar, Društvo distrofičara Istre, Društvo distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Grada Varaždina i  „Bubamara“ udruga osoba s invaliditetom Vinkovci od travnja 2013. do listopada 2014. godine uz financijsku potporu Europske unije u okviru programa IPA 2010 „Podrška organizacijama civilnog društva pri promociji i praćenju politika jednakih mogućnosti i antidiskriminacijske politike“, te sufinanciranje Ureda za udruge Vlade RH.    

Osnovni cilj projekta bio je jačanje suradnje između organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom osoba s invaliditetom i tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i tijela državne uprave u području suzbijanja diskriminacije i izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom. 

Aktivnosti su se provodile u tri županije: Vukovarsko – srijemskoj, Istarskoj i Varaždinskoj te se na početku provedbe projekta provelo istraživanje o pojavnim oblicima diskriminacije kojim se trebali prepoznavali ključni problemi osoba s invaliditetom u lokalnoj zajednici. Rezultati istraživanja su bili podloga za kasnije strateško planiranje i poticanje dijaloga organizacija civilnog društva i predstavnika lokalnih vlasti oko dogovaranja prioriteta s ciljem ostvarivanja jednakih mogućnosti za osobe s invaliditetom. Zahvaljujući provedbi ovog projekta pokrenute su aktivnosti na izradi Županijske strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom, u čemu je DDICDP aktivno sudjelovao.

Također, održane su radionice i seminari na temu suzbijanja diskriminacije osoba s invaliditetom za predstavnike civilnog društva, ali i predstavnike medija i tijela javne vlasti, kao i radionica strateškog planiranja s ciljem izrade i provedbe lokalnih strategija, sukladno Nacionalnoj strategiji izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine. Projekt je bio usmjeren i prema podizanju razine svijesti samih osoba s invaliditetom o njihovim pravima, kao i o dužnostima koje država ima prema njima prilikom kreiranja i implementacije javnih politika i strategija. 

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom aktivno je sudjelovala u provedbi projekta, što je doprinijelo usklađivanju projektnih rezultata sa relevantnim dokumentima na nacionalnoj razini, kao i približavanju rada Ureda Pravobraniteljice osobama s invaliditetom u sve tri županije obuhvaćene projektom. 

Ovaj projekt se izvodio uz financijsku pomoć Europske unije i Ureda za udruge Vlade RH. 

linkovi na partnere:

Ured za udruge Vlade RH www.uzuvrh.hr/defaulthrv.aspx

Zajedno za nas

Dana 12. prosinca 2012. godine potpisan je Ugovor s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva o financiranju jednogodišnjeg projekta za programsko područje „Demokratizacija i razvoj civilnog društva”.
U projektu pod nazivom „Zajedno za nas” osim našeg Društva sudjeluju još četiri partnerske Udruge, a to su: Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Pula, Društvo distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Čakovec, Udruga invalida Donje Stubice i Društvo tjelesnih invalida Grada Rijeke.

Copyright © DDICPiOTI Varaždin 2008.
Izrada web stranica - Valdez poslovne usluge