Na temelju Statuta, članka 23., Društva distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Grada Varaždina

 

SAZIVAM

                Izbornu sjednicu Skupštine Društva distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Grada Varaždina za dan

 

četvrtak, 25.2.2021. godine u 10,00 sati

sa slijedećim

DNEVNIM REDOM

 

 1. Uvodna riječ Predsjednika Društva
 2. Usvajanje predloženog Dnevnog reda Skupštine
 3. Izbor radnih tijela Skupštine
 • Radno predsjedništvo – 3 člana
 • Verifikacijsko – Kandidacijska komisija – 3 člana
 • zapisničara i 2 ovjerovitelja zapisnika
 1. Usvajanje izvješća Verifikacijsko – kandidacijske komisije
 2. Poslovnik o radu Skupštine
 3. Izvješće o radu Društva u 2020. godini
 4. Financijsko izvješće o radu Društva u 2020. godini
 5. Izvješće Nadzornog odbora Društva
 6. Rasprava o izvješćima i usvajanje istih
 7. Davanje razrješnice Predsjedniku, Upravnom odboru, Nadzornom odboru i Stegovnoj komisiji
 8. Prijedlog Verifikacijsko- kandidacijske komisije za predsjednika Društva
 9. Izbor Predsjednika/ce
 10. Prijedlog Predsjednika/ce za članove Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Stegovne komisije i glasovanje o prijedlogu
 11. Razno
 12. Zaključivanje rada Skupštine

 

Molimo Vas da sudjelujete i svojim glasom doprinesete aktivnom radu Skupštine.

 

 

S poštovanjem !

 

 

                                                                                                                                                                     Predsjednik Skupštine

                                                                                                                                                                     Alen Ilić, v.r.

 

Prethodna objava